014.jpg 

遊戲名稱:喧嘩番長 3 ~稱霸全國~
日文名稱:喧嘩番長 3 ~稱霸全國~(ケンカバンチョウ 3 全國制霸)
英文名稱:Kenka Banchou 3 : Zenkoku Seiha
製作廠商:SPIKE CO.,LTD.
代理發行:SPIKE CO.,LTD.
遊戲類型:ACT - Action Game(動作遊戲)
載體容量:UMD×1
對應主機:Play Station Portable(プレイステーション·ポータブル)
語言版本:日文(日版)
發賣日期:2008年11月27日(木曜日/星期四)
參考價格:5,229日元
官方網站:
http://www.kenkabancho.com/

      遊戲的進程其實很簡單,玩家要在7天的時間裡在鄉都(其實就是京都,景點也就改了個名字,前幾天才剛剛被老師拜託做過介紹京都的課件)完成休學旅行,至於是要稱霸全國還是安靜的和女主角們度過,就看你自己喜歡了……


      遊戲的系統做得還是相當有意思的,可以看作是日版GTA,雖然其自由度不及侍道,但本身題材的獨特創新已足夠彌補其不足,這裡首先說下基本流程:遊戲以天為單位,一天又可以分為上午,下午和晚上,白天可以選擇外出,晚上7時後只能在旅館裡整備。因為本作共有47個番長,所以要在7天的時間完成全部是相當困難的,不但各番長出現時間要抓住,主角還不得不在城市裡穿縮,這時合理的分配路線和時間是非常重要,坐地鐵和公車是節省時間的好方法,但要注意部分地區是無法直接到達的,需要到達附近地區後步行……

晚上是為了第二天的戰鬥做準備的,可以在房間裡存檔,裝備技能,武器,衣服,選擇物品等……這裡要注意的是外套(有提示,最多的可帶3個物品)的不同是關係到隨身攜帶的物品的上限的。另外手機可以叫被你打敗的番長與你一起行動,但最多只能帶一個(有點可惜不能組個櫻木軍團),而且部分的番長即使在你的通訊錄裡,但如果你的聲望過低或聲望沒有達到一定標準也是無法叫到的……短信是得知番長出現的好途徑,仔細閱讀千業大叔的信息是很有用的,還能知道警察大叔的出現地點(- -!)……
順便一提,打敗有些番長後還能得知其他番長所在,而那些往往都是聯合番長……

下面說下戰鬥……戰鬥分成普通雜兵戰,番長戰和聯合番長戰,戰鬥中按方向鍵下為鎖定對手,在這個狀態下按X+方向可以閃躲,上是取消鎖定……雜兵大街小巷都能碰到,是來自全國各地的不良少年,與其開戰最好在人流量不多的地方,否則不是被警察逮就是體驗無限刷兵的痛苦……與其對戰可以選擇對視罵街或是偷襲(注意,會降聲望)。番長戰則一般都是單挑或是二挑一,聯合番長則都一對一……至於技能的搭配,以個人覺得好用為主……
本作最有特色的就是用眼睛殺人,就是讓你在規定時間裡把給出的句子拼完整,日語水平好的人應該沒問題,不懂日語的就看運氣了,看能不能碰到句子短又多漢字的……成功的話可以給對方一擊,還能增加聲望,失敗的話就相反,只是如果你的聲望在正常的話是不會下降的……

忘了提一點,就是血量的問題……有些玩家可能會發現自己明明喝了加多少的血的藥,卻怎麼也加不上去,這其實是因為本作的系統是把血的概念一分為二了,注意看血槽,其實有兩條,一條是實血(即遊戲裡的HP),而另一條是虛血(即遊戲裡的スタミナ),其實就是血量上限,只不過這遊戲裡上限也會掉……所以補血的話,先要把掉的上限加回來,再加血……


      下面給出點自己的心得……多看短信提示和番長的話可以幫你更輕鬆的找出其他番長的所在,平時身上要帶點常備藥品,加血和上限的建議帶上……特別是後期的部分聯合番長任務比較麻煩,他出手之前往往先帶好大一群小弟來歐你,這時身上沒帶足藥會死得很慘……
      再來是關於打最後的新撰組總番的建議……此人攻擊力,防禦力,靈活度都比普通的番長要高出老大一截,特別是他的必殺技,吃進就是直接秒的,所以正面硬打你就等著RELOAD吧……推薦打法是遊走戰術,讓他追著你跑,繞幾個圈什麼的,看準他出三連拳的時機,繞到其後方來個三連擊,再加個抓住三連擊(但有時候在這過程中可能被掙脫,這時馬上逃,否則吃虧的是你),倒地後還能坐身上打兩下。這時如果有氣的話,推薦放一個近身無敵的必殺,算好他起身的時機的話一般都能中;如果沒有氣,建議和他跑開一段距離,等他起身跑過來時,來個飛踢或衝撞,又把他打趴了,二話不說上去再給他幾拳……當他要放必殺時,跑遠點就行了,他放完後跑過來還能把他踢趴下……如此反覆,很快就能搞定這傢伙……至於身上建議多帶點4000元那種同時回血和上限的藥(具體叫什麼忘記了),再帶幾個加氣的就行了……
忘了提一點,在超市裡可以買到加聲望的書,如果想看看你受人尊敬的樣子的話就把聲望加到紅吧,但要注意,只有被你制霸地區的小弟才會向你鞠躬,其他地區的還是一樣會找你麻煩……超市還能買到出租車的票,可以很方便的達到任何地區,就是那價錢太……


      我想說一下部分劇情比較難觸發的問題。首先在第三日上午去二三念坂,會有池田高中小混混劇情,然後下午就可以去池田高校觸發土方劇情了;第四日早上去八逆神社再次觸發新撰組劇情,下午則在真鄉極……至於三個女主角的線路,只要按流程走(可以打電話確認女孩子在哪),最後在第五天選誰,第六天就可以去聽告白了……全劇情表
第一天
都是直接劇情……

第二天
上午 選擇參加,來良水寺一個劇情,境內兩個劇情;接著神七軒有一個劇情二;
下午 八逆神社一個,池田高校一個

第三天
上午 還是選擇參加,共兩個劇情;然後在神七軒有一個劇情;二三念坂一個
下午 鄉都御所一個劇情,二三念坂一個;然後池田高校一個

第四天
上午 還是跟劇情,三個劇情;鄉都御所一個;八逆神社一個
下午 神七軒一個;真鄉極一個

第五天
上午 選擇去購物,真鄉極一個劇情;二三念坂一個
下午 八逆神社一個,池田高校一個

第六天
上午 時季思庵一個
下午 來良水思境內一個

最終日
上午 根據選擇女主角不同,分別為:真鄉極(真菜美),來良水寺鏡內(亞矢),二三念坂(琴音)
下午 直接劇情,打最終BOSS

其實這作要知道番長的出現時間和地點,只要在街上猛K小弟,就會隨機掉旅遊冊,每個番長的地方都有一本,拿齊所有的冊子,就可以在菜單裡查看各番長的出現時間地點了……這裡帖上全番長出現地點,供各位合理安排時間做下參考(注意第一天在車站碰到的一定是所在城市的番長,默認城市是北海道,本人攻略中是東京)


番長城市         時間                 地點位置
神奈川縣         2日                  午前   武錠城周邊
                                                午後   八逆神社

                        3日                  午前   喜多野天漫宮
                                                午後   神七軒
                                               
山梨縣             6日                  午前   戲恩   華川南通
                                                午後   真鄉極
                        7日                  午前   神七軒
                                                午後   喜多野天漫宮
群馬縣             5日                  午前   八逆神社
                                                午後   喜多野天漫宮
                        6日                  午前   鄉都市役所周邊
                                                午後   鄉都尺
茨城縣             5日                  午前   戲恩   華川南通
                                                午後   鄉都御苑
                        6日                  午前   鄉都御苑
                                                午後   鄉都御苑

瀝木縣            5日                 午前     鄉都御苑
                                              午後     新志山周邊
新瀉縣            6日                 午前     武念坂 參念坂
                                              午後     來良水寺
                       7日                 午前     喜多野天漫宮
                                              午後     琴覺寺   
崎玉縣            5日                 午前     武錠城周邊
                                              午後     兔月橋
      
長野縣            4日                午前     鄉都御所
                                             午後     鄉都御所

歧臬縣         6日                   午前     喜多野天漫宮
                                             午後     琴覺寺周邊
                    7日                   午前     鄉都御苑
                                             午後     武錠城
愛知縣         4日                   午前     鄉都尺
                                             午後     鄉都尺
                    5日                   午前     真鄉極
                                             午後     鄉都市役所周邊
石川縣         4日                   午前     武錠城周邊
                                             午後     鄉都御苑
                    5日                   午前     琴覺寺周邊
                                             午後     鄉都御所
奈良縣         6日                   午後     神七軒
                    7日                   午前     時季思庵
                                             午後     時季思庵
和歌山縣     2日                    午前     鄉都御苑
                                             午後     武念坂 參念坂
                    3日                   午前     兔月橋
                                             午後     時季思庵
鳥取縣         6日                   午前     鄉都尺
                                             午後     武錠城周邊
                    7日                   午前     來良水寺
                                             午後     來良水寺境內
鳥根縣         6日                   午前     新志山周邊
                                             午後     武錠城

香川縣         7日                   午前     兔月橋
                                             午後     兔月橋

福同縣         5日                   午前     來良水寺境內
                                             午後     鄉都尺
                    6日                   午前     八逆神社
                                             午後     戲恩   華川南通
大分縣         5日                   午前     武念坂 參念坂
                                             午後     琴覺寺周邊
                    6日                   午前     真鄉極
                                             午後     鄉都市役所周邊
宮崎縣         7日                   午前     鄉都御所
                                             午後     鄉都御苑
鹿兒島縣     4日                    午前     琴覺寺周邊
                                             午後     神七軒
                    5日                   午前     時季思庵
                                             午後     時季思庵
青森縣         1日                   午後     鄉都市役所周邊
                    2日                   午前     戲恩   華川南通
                                             午後    鄉都市役所周邊
滋賀縣         4日                   午前     琴覺寺
                                             午後     喜多野漫天宮
愛媛縣         2日                   午前     鄉都尺
                                             午後     真鄉極
                    3日                   午前     鄉都尺
                                             午後     戲恩  華川南通
宮崎縣         7日                   午前    鄉都御所
                                             午後    鄉都御苑
巖手縣         1日                   午後    八逆神社
                                             午前    新志杉周邊
                    2日                               鄉都御苑
富山縣         7日                   午前    武定 城
                                             午後    武定 城周邊
德島縣         3日                   午前    新志杉周邊
                                             午後    琴覺寺周邊
                    4日                   午前    來良水寺
                                             午後    來良水寺近內
北海道         1日                   午前     鄉都尺
                    2日                   午前    來良水寺
                    3日                   午前    武錠城
                    4日                   午前    喜多野漫天宮
                    6日                   午前    兔月橋
千葉縣         2日                   午前    八逆神社
                                             午後     鄉都尺
                    3日                   午前    時季思庵
                                             午後     兔月橋
                                            
左賀縣         6日                   午前    來良水寺
                                             午後    來良水寺近內
                    7日                   午前     戲恩   華川南通
                                             午後    八逆神社
熊本縣         5日                   午前     鄉都尺
                                             午後     戲恩   華川南通
                    6日                   午前     琴覺寺
                                             午後     琴覺寺
廣島縣         3日                   午前     鄉都市役所周邊
                                             午後     鄉都御苑

同山縣         3日                   午前     戲恩   華川南通
                                             午後     武錠城
兵庫縣         7日                   午前     武錠城周邊
                                             午後     神七軒
大阪府         3日                   午前     武錠城周邊
                                             午後     新志山周邊
                    4日                   午前     神七軒
                                             午後     琴覺寺
三重縣         7日                   午前     鄉都市役所周邊
                                             午後     戲恩   華川南通

福井縣         7日                   午前     琴覺寺
                                             午後     鄉都尺
靜同縣         4日                   午前     真鄉極
                                             午後     鄉都市役所周邊
                    5日                   午前     喜多野漫天宮
                                             午後     神七軒
高知縣         3日                   午前     琴覺寺
                                             午後     琴覺寺周邊
                    4日                   午前     時季思庵
                                             午後     時季思庵                    

山口縣         3日                   午前     鄉都御苑
                                             午後     鄉都御所
                    4日                   午前     來良水寺
                                             午後     來良水寺境內


東京都         4日                   午前     兔月橋
                                             午後     新志山周邊
                    5日                   午前     來良水寺
                                             午後     來良水寺近內

沖繩縣         4日                   午前     鄉都市役所周邊
                                             午後     戲恩   華川南通
                    5日                   午前     新志山周邊
長琦縣         5日                   午前     鄉都市役所周邊
                                             午後     真鄉極
                    6日                   午前     神七軒
                                             午後     喜多野天漫宮   

山形縣         1日                   午後     真鄉極
                    2日                   午前     琴覺寺周邊
                                             午後     琴覺寺
福島縣         3日                   午前     八逆神社
                                             午後     八逆神社
                    4日                   午前     武念坂 參念坂
                                             午後     來良水寺
秋田縣         3日                   午前     來良水寺
                                             午後     鄉都尺
                    4日                   午前     武錠城
                                             午後     武錠城周邊
宮城縣         6日                   午前     兔月橋
                                             午後     時季思庵
                    7日                   午前     八逆神社
                                             午後     真鄉極
京都府         7日                   午前     新志山周邊                                                                                                                              

                                             午後     新志山周邊

六,最後說一些有趣的地方:旅館的浴室門是可以打破的,但女浴室要打上百下(進去再打破兩門,可以進去泡澡……);每天晚上7:30左右可以在三樓緊急出口觸發偷窺事件,第六天還會被女主角抓住……;在每個地方的土產店可以買到木刀,最後一把需要在神社捐錢,最後可以拿到傳說中的光劍……;每個地方都會有一面旗子,有寫很隱蔽,而且需要配合不同的姿勢然後放電取得……
在池田高中有百人戰和47位番長連續挑戰……
另外在擊倒47位番長後,當千葉大叔給你提示短信後,可以在池田高校挑戰傳說中的人物霸王翔吼拳

 

    全站熱搜

    wesker 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()